Nowy Sącz 25/08/2019

Krajowa wystawa psów ras myśliwskich w Feleczynie (o/Nowy Sącz) 25/08/2019

Konopiska 22/07/2018

Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Konopiskach(o/Częstochowa)
22/07/2018

Rzeszów 20-21/05/2017

Krajowa wystawa psów ras myśliwskich w Rzeszowie 20.05.2017

Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Rzeszowie 21.05.2017

Nowy Targ 16-17/07/2016

Krajowa wystawa I,II,III, VIII i IX grupy FCI w Nowym Targu 16/07/2016

Krajowa wystawa psów rasowych w Nowym Targu17/07/2016