Nowy Sącz 25/08/2019

Krajowa wystawa psów ras myśliwskich w Feleczynie (o/Nowy Sącz) 25/08/2019

Konopiska 22/07/2018

Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Konopiskach(o/Częstochowa)
22/07/2018